Η θεραπευτική σχέση είναι μια ισότιμη, αμφίδρομη σχέση, με συγκεκριμένο πλαίσιο και χρόνο. Ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να αισθάνεται και να εκφράζει συναισθήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά η αμοιβή του δεν σχετίζεται με την ανθρώπινη πλευρά του. Η αμοιβή καταβάλλεται για τις ειδικές γνώσεις και το χρόνο του ως επαγγελματία της ψυχικής υγείας.