Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα στην ψυχοθεραπεία. Η θεραπεία κάθε ανθρώπου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η ύπνωση είναι ένα στάδιο που βοηθά τον θεραπευόμενο να χαλαρώσει, να αισθανθεί όμορφα και να προχωρήσει στη θεραπεία.

Η υπνοθεραπεία δεν εγγυάται και αυτή από μόνη της οπωσδήποτε ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλές προϋποθέσεις όπως το πόσο δεκτικός είναι κανείς, πόσο έχει δουλέψει με τον εαυτό του, πόσο διάστημα υποφέρει από το πρόβλημα, κατά πόσο το πρόβλημα συνδέεται με άλλους δυσλειτουργικούς τομείς κ.ά.