Σε ποιους απευθύνεται η ομαδική θεραπεία;

Σε αντίθεση με την ατομική θεραπεία, τα μέλη της ομαδικής θεραπείας εκτίθενται σε πολλές απόψεις παρέχοντας έτσι την ευκαιρία για μεγαλύτερη γνώση του εαυτού αλλά και της συμπεριφοράς στις σχέσεις με τους άλλους. Φόβοι που πριν φαίνονταν στο άτομο, να είναι μοναδικοί, άλυτοι  και ότι θα πρέπει απλά να τους υπομένει, μέσα στην ομάδα το άτομο μπορεί να τους δει με μια άλλη οπτική. Είναι συχνά μια τεράστια ανακούφιση να μοιράζεσαι τις προσωπικές σου ανησυχίες με άλλους και να μπορούν να σε καταλάβουν.

Στόχος των ομαδικών συνεδριών είναι να σας βοηθήσει να εντοπίσετε, αλλά και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά, τα θέματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά σας (όπως: άγχος, φοβίες, διαταραχές ύπνου, υγιή όρια και αγάπη εαυτού, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, έλεγχος σωματικού βάρους, διακοπή καπνίσματος κ.ά.), ώστε να γίνεστε συνεχώς περισσότερο συνειδητοποιημένοι και χαρούμενοι!

Εξάλλου, η ομαδική θεραπεία είναι πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες ζωής και μας δίνει την ευκαιρία να δούμε άμεσα το πώς διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν αυτό που λέμε και σκεφτόμαστε. Ενδεχομένως, αυτός είναι και ο λόγος που η ομαδική θεραπεία φαίνεται να έχει πιο σταθερά αποτελέσματα μέσα στο χρόνο.

Η Ομαδική  υπνοθεραπεία είναι μια μοναδική μορφή θεραπείας η οποία καθοδηγείται όπως και στην ατομική θεραπεία από έναν επαγγελματία ψυχολόγο / θεραπευτή. Ο θεραπευτής φροντίζει ώστε τα άτομα που θα αποτελέσουν μέλη της ομάδας να έχουν παρόμοιες ανησυχίες ώστε να είναι πιο βοηθητική για όλους.

Πως λειτουργεί; Χρειάζεται κάποιου είδους δέσμευση;

Η ομαδική θεραπεία προϋποθέτει συμμετοχή σε ομαδικές συνεδρίες 1 φορά την εβδομάδα διάρκειας 1.5 ωρών. Η χρονική διάρκεια εξαρτάται από το είδος της ομάδας. Υπάρχουν ανοιχτές και κλειστές ομάδες. Στις ανοιχτές ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν νέα μέλη οποτεδήποτε ενώ οι κλειστές ξεκινούν και ολοκληρώνονται με τα ίδια μέλη. Οι ομάδες απαρτίζονται από 4-8 μέλη και είτε στοχεύουν στη διαχείριση συγκεκριμένης δυσκολίας όπως φοβίες, κρίσεις πανικού, αγοραφοβία, κατάθλιψη, πένθος κ.ά. είτε έχουν πιο ευρύ φάσμα στόχων όπως η βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, εξάσκηση διεκδικητικότητας, αυτογνωσία, διαχείριση θυμού, βελτίωση αυτοπεποίθησης κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται σε μια ομάδα που συντονίζεται από τον υπνοθεραπευτή μετά τη λήψη ατομικού προσωπικού ιστορικού. Τα άτομα της ομάδας μπορεί να έχουν διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά συμπτώματα αλλά έχουν συνήθως κοινά θέματα .Ένα σημαντικό κομμάτι που δένει την ομάδα είναι οι βιωματικές ασκήσεις μεταξύ των μελών. Κατά τη διάρκεια της ομαδικής υπνοθεραπείας χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις, ενίοτε ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και αλλαγής ρόλων με το σύμπτωμα την αιτία και το αποτέλεσμα.

Πρόγραμμα Συνεδριών

Η ομάδα της υπνοθεραπείας συναντιέται 1 φορά την εβδομάδα για 1.5 ώρες.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των συνεδριών, η ομάδα δεν θα ξεπερνάει τα 8 άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Έλα να Μιλήσουμε

Ποια είναι τα οφέλη της Ομαδικής υπνοθεραπείας;

  • Μοιράζομαι σκέψεις κι ανησυχίες με την ομάδα και βλέπω διαφορετικές οπτικές.

  • Αναπτύσσω και βελτιώνω τις κοινωνικές μου δεξιότητες.

  • Μαθαίνω με την ενθάρρυνση της ομάδας να αναγνωρίζω τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μου.

  • Μαθαίνω να ελέγχω τον αρνητισμό μου, σταματώ τις επιθετικές και εκδικητικές σκέψεις.

  • Μαθαίνω να υποστηρίζω και να βοηθώ την ομάδα και μπαίνω τη θέση των άλλων, για να τους κατανοήσω καλύτερα.

  • Βελτιώνω τον τρόπο που επικοινωνώ και εκφράζομαι.

  • Μαθαίνω να θέτω τα όρια μου και αναγνωρίζω τις ανάγκες μου μέσα σε κλίμα υποστήριξης.

  • Αναπτύσσω ελεύθερη βούληση και προσωπική ευθύνη.

  • Μαθαίνω να συνδέομαι όχι μόνο με το μυαλό αλλά και με την καρδιά μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων.

  • Αποκτώ κομμάτι των εμπειριών των άλλων στην ομάδα χωρίς να χρειαστεί να βιώσω ανάλογες εμπειρίες.