Η ασφάλεια που εμπνέει ο θεραπευτής στον θεραπευόμενο είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα της σχέσης. Παράλληλα, η τήρηση του απορρήτου διασφαλίζεται από διεθνή πρωτόκολλα αλλά και την νομοθεσία κάθε χώρας. Η επιλογή ενός θεραπευτή που ανήκει στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και ακολουθεί τις αρχές δεοντολογίας του ψυχολόγου – ψυχοθεραπευτή εξασφαλίζει την ασφάλεια όλης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.