Είναι λογικό κανείς να θέλει να γνωρίζει το σύνολο του χρόνου της ψυχοθεραπείας που θα ακολουθήσει. Η απάντηση δεν είναι πάντα εφικτή από την αρχή αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζει ο θεραπευόμενος ότι εκείνος είναι ο κύριος αξιολογητής της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Εάν ένας θεραπευόμενος κρίνει ότι έχει ωφεληθεί όσο είχε ανάγκη μετά από έναν μικρό αριθμό συνεδριών, μπορεί ο ίδιος να σταματήσει. Από την άλλη ένας θεραπευόμενος ίσως αισθάνεται ότι χρειάζεται μια συστηματική θεραπεία, ενώ κάποιος άλλος ότι χρειάζεται μια θεραπεία με μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των συνεδριών. Δεδομένο πάντως είναι ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία με αρχή, μέση και τέλος και με συγκεκριμένους στόχους της οποίας κύριος αξιολογητής είναι ο θεραπευόμενος σε συνεργασία με τον θεραπευτή. Είναι σημαντικό πάντως στη λήξη κάθε θεραπείας να πραγματοποιείται μια τελική συνεδρία προκειμένου να “κλείσει” ομαλά η θεραπευτική σχέση. Η συνεδρία αυτή, δίνει την ευκαιρία σε θεραπευόμενο και θεραπευτή να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να ολοκληρώσουν ομαλά τον κύκλο της ψυχοθεραπευτικής τους σχέσης. Κάνοντας μια ανασκόπηση της πορείας που διένυσαν μαζί, ο θεραπευόμενος αναγνωρίζει όσα έχει βιώσει και μάθει αλλά και την ικανότητά του να τα αξιοποιεί όταν καλείται να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις.