Η ύπνωση είναι το πρώτο, απαραίτητο μέρος της υπνοθεραπείας. Είναι η σωματική και νοητική χαλάρωση μέσω της οποίας παρακάμπτεται το συνειδητό ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε με το υποσυνείδητο. Η κλινική υπνοθεραπεία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί δίχως την ύπνωση. Από την άλλη, η ύπνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να ακολουθεί θεραπεία.