Εργασιακό άγχος

Το χρόνιο άγχος επηρεάζει αρνητικά, με σοβαρό σωματικό και συναισθηματικό αντίκτυπο, και βλάπτει τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες είναι δυνατό να εφαρμοστούν πρακτικές για τη φροντίδα του εαυτού μας. Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης άγχους και ειδικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπισή του θα ενισχύσει την απόδοση, την επικοινωνία και την παραγωγικότητά τους.

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Διαχείριση Εργασιακού Άγχους, οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να εφαρμόσουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα μάθουν πώς να αντεπεξέρχονται σε αγχωτικές καταστάσεις και θα κατανοήσουν τα μεμονωμένα ερεθίσματα που συχνά ενεργοποιούν τις αρνητικές αντιδράσεις τους.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τι σημαίνει άγχος, θα κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της ενσυνειδητότητας, θα βελτιώσουν την ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους και θα ανακαλύψουν τρόπους για να ξεπερνούν τις νέες προκλήσεις.

Μελέτες υποστηρίζουν ότι εάν σε περιόδους απροσδόκητων αλλαγών ή κρίσεων οι εργαζόμενοι καταφέρουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το άγχος τους, τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν παραγωγικοί και να μην εγκαταλείψουν τη θέση εργασίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν:

 • Να προσδιορίζουν τον κύκλο άγχους/σκέψης και να τον διακόπτουν.
 • Να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ άγχους, νευρικότητας και κατάθλιψης, και να ενεργοποιούν τις κατάλληλες αντιδράσεις.
 • Να αντιμετωπίζουν απαισιόδοξα αρνητικά σενάρια και να τα αντικαθιστούν με «ρεαλιστική αισιοδοξία» και ψύχραιμους τρόπους αντίδρασης.
 • Να εφαρμόζουν πρακτικούς στρατηγικούς μηχανισμούς για να αποκτούν προοπτική, να επιτυγχάνουν την ηρεμία του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος και να μειώνουν τις καλπάζουσες σκέψεις. 

Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα Διαχείριση Εργασιακού Άγχους;

Όλοι. Η διαχείριση του άγχους αποτελεί ουσιαστική δεξιότητα για κάθε εργαζόμενο ー από τον τομέα της διοίκησης έως την γραμμή παραγωγής.

Τρόποι παρακολούθησης της εκπαίδευσης 

Η παρακολούθηση γίνεται με δύο τρόπους: είτε ως σεμινάριο διαμέσου ίντερνετ (webinar), είτε με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας σας.

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ν. 4808/21: Ερμηνεία, Εκπαίδευση και Εφαρμογή.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να μάθουν πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις καταστάσεις βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας όπως εργαζόμενοι, διευθυντικά στελέχη και εργοδότες.  

θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον καθορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 2 παράγραφος δ΄ Ν. 3896/2010, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 22 παράγραφος 2 Ν. 4604/2019.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εξοικειωθούν με τις διάφορες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής παρενόχλησης, καθώς και των μορφών που μπορεί να πάρουν, επαναλαμβανόμενες ή μονάδες. Θα δοθούν επίσης εργαλεία και τεχνικές για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών μέτρων και των διαδικασιών καταγγελίας και αντιμετώπισης της παρενόχλησης.

Στο σεμινάριο, με διαδραστικό τρόπο και βιωματικές ασκήσεις, πρόκειται να αναλυθούν με βάση τα προβλεπόμενα από την ΔΟΕ τα παρακάτω ζητήματα:

 • Τι σημαίνει Παρενόχληση, ποια Συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια και ποιες Μορφές μπορεί να έχει στο χώρο Εργασίας
 • Πώς αναπτύσσουμε δεξιότητες να αναγνωρίζουμε Συμπεριφορές που στοχεύουν στη δική μας Παρενόχληση ή στην Παρενόχληση των συναδέλφων μας και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης
 • Πώς θα επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας απέναντι στα θέματα που αφορούν Βία και Παρενόχληση στον Εργασιακό χώρο
 • Πώς θα εναρμονίσουμε την Εταιρεία μας με τις απαιτήσεις του νόμου 4808/21 στα θέματα που αφορούν τη Βία και Παρενόχληση

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν αναλάβει την Εφαρμογή του νόμου 4808/21 στην Εταιρεία τους, στα άτομα που έχουν οριστεί ως Πρόσωπα Αναφοράς για την Εφαρμογή του νόμου αλλά και στα Στελέχη που θα πρέπει να ενημερωθούν για την Εφαρμογή του νόμου.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες: 

 • Στην έγκυρη και εξειδικευμένη κατάρτιση για την πρόληψη, την αναγνώριση και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο Εργασίας.
 • Στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων μη βίαιης Επικοινωνίας.
 • Στην ανάπτυξη τεχνικών για τον χειρισμό δηλωμένων περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης στον Εργασιακό χώρο.
 • Στην κατανόηση των ορίων και μη επιτρεπτών Συμπεριφορών που δημιουργούν διακρίσεις και προσβάλουν ηθικά, κοινωνικά και σεξουαλικά τα άτομα.

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν πώς να αναγνωρίζουν τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας και πώς να την αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Θα έχουν μάθει τα εργαλεία και τις τεχνικές για την πρόληψη και τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, καθώς και τα νομικά τους δικαιώματα. 

Τρόποι παρακολούθησης της εκπαίδευσης 

Η παρακολούθηση γίνεται με δύο τρόπους: είτε ως σεμινάριο διαμέσου ίντερνετ (webinar), είτε με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας