Τι είναι η ύπνωση και ποια η διαφορά της από την υπνοθεραπεία;2022-01-15T23:45:47+02:00

Η ύπνωση είναι το πρώτο, απαραίτητο μέρος της υπνοθεραπείας. Είναι η σωματική και νοητική χαλάρωση μέσω της οποίας παρακάμπτεται το συνειδητό ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε με το υποσυνείδητο. Η κλινική υπνοθεραπεία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί δίχως την ύπνωση. Από την άλλη, η ύπνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να ακολουθεί θεραπεία.

Σε ποιες περιπτώσεις αντενδείκνυται η χρήση της υπνοθεραπείας;2021-12-14T14:07:21+02:00

Τυπική αντένδειξη αποτελεί η διάγνωση ψυχωσικής διαταραχής, η επιληψία και η μείζων κατάθλιψη. Λόγοι που δεν ευνοούν την κλινική υπνοθεραπεία είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον θεραπευτή και κάποιες φορές η ίδια η ψυχοθεραπευτική σχέση.

Μπορεί η ύπνωση να με θεραπεύσει με έναν “μαγικό” τρόπο;2021-12-14T14:08:08+02:00

Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα στην ψυχοθεραπεία. Η θεραπεία κάθε ανθρώπου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η ύπνωση είναι ένα στάδιο που βοηθά τον θεραπευόμενο να χαλαρώσει, να αισθανθεί όμορφα και να προχωρήσει στη θεραπεία.

Η υπνοθεραπεία δεν εγγυάται και αυτή από μόνη της οπωσδήποτε ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλές προϋποθέσεις όπως το πόσο δεκτικός είναι κανείς, πόσο έχει δουλέψει με τον εαυτό του, πόσο διάστημα υποφέρει από το πρόβλημα, κατά πόσο το πρόβλημα συνδέεται με άλλους δυσλειτουργικούς τομείς κ.ά.

Τι συμβαίνει στη διερευνητική συνεδρία;2021-12-14T14:08:58+02:00

Στην πρώτη συνεδρία συλλέγονται οι πληροφορίες που θα συμβάλουν στην επιλογή ενός προγράμματος για τον θεραπευόμενο, στον ορισμό στόχων, στην ενημέρωσή του για το είδος της θεραπείας. Επίσης δίνονται οι διευκρινίσεις και οι εξηγήσεις που απαιτούνται για να ‘χτιστεί’ ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο θα ξεκινήσει η θεραπεία. Δεν αποκλείεται ο θεραπευόμενος να είναι έτοιμος ήδη και να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρία κλινικής υπνοθεραπείας, αλλά δεν είναι το σύνηθες.

Τι ακριβώς γίνεται σε μια συνεδρία υπνοθεραπείας;2021-12-14T14:10:01+02:00

Η συνεδρία της υπνοθεραπείας περιλαμβάνει δύο μέρη: την ύπνωση και τη θεραπεία.

Κατά το πρώτο μέρος ο θεραπευτής καθοδηγεί τον θεραπευόμενο ώστε να έρθει σε κατάσταση ύπνωσης. Όταν ο θεραπευόμενος περνάει στη βαθιά χαλάρωση, επιτρέπεται η πρόσβαση στο υποσυνείδητο και η εφαρμογή των τεχνικών θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, επιτυγχάνεται η απόλυτη συγκέντρωση σε εσωτερικά ερεθίσματα που βοηθούν τον θεραπευόμενο να φτάνει σε εμπειρίες, σκέψεις και εικόνες χρησιμοποιώντας τη δύναμη του υποσυνείδητου. Επιτρέπεται έτσι στο θεραπευόμενο η επαφή με ασυνείδητα μοτίβα σκέψης και ασυνείδητες συμπεριφορές ανοίγοντας το δρόμο για την διαπραγμάτευση θεμάτων που το συνειδητό κομμάτι αδυνατεί να πραγματοποιήσει.

Πόσες συνεδρίες υπνοθεραπείας θα χρειαστώ;2021-12-14T14:10:40+02:00

Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το στόχο αλλά και από τη δεκτικότητα του θεραπευόμενου, τη φύση των δυσκολιών του και την ανταπόκρισή του στην ύπνωση.

Μπορεί ο υπνοθεραπευτής να μου εκμαιεύσει πράγματα που ίσως δεν θα ήθελα να μοιραστώ μαζί του/ης;2021-12-14T14:11:42+02:00

Δεν μπορεί. Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι σκοπός της θεραπείας είναι η αντιμετώπιση των εσωτερικών συγκρούσεων του θεραπευόμενου μέσω της μεθόδου. Εάν ο ίδιος ο θεραπευόμενος διστάζει να μπει στη διαδικασία της ύπνωσης, τότε το πιο πιθανό είναι ότι δε θα αφεθεί ελεύθερος και ότι το είδος αυτής της θεραπείας δεν είναι το κατάλληλο για εκείνον.

Θα θυμάμαι το περιεχόμενο της συνεδρίας μετά την έξοδο από την ύπνωση;2021-12-14T14:12:27+02:00

Κάποιοι θυμούνται περισσότερα και κάποιοι λιγότερα πράγματα, συνήθως πάντως θυμούνται τα σημαντικά της υπνοθεραπευτικής συνεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης θα κοιμάμαι;2021-12-14T14:13:09+02:00

Η ύπνωση μπορεί να προκύπτει ετοιμολογικά από τη λέξη ύπνος αλλά δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Στην ύπνωση δεν κοιμάται κανείς, βρίσκεται σε βαθιά χαλάρωση κατά την οποία έχει έλεγχο του εαυτού του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει με την  απορρόφηση σε μια ταινία όπου ενώ ο θεατής έχει έλεγχο του εαυτού του, έχει συγκεντρωθεί τόσο στην υπόθεση ώστε αισθάνεται μέρος της.

Μπορούν όλοι να μπουν σε κατάσταση ύπνωσης;2021-12-14T14:13:47+02:00

Κάποιοι θεραπευόμενοι μπορούν πολύ εύκολα ενώ άλλοι δυσκολεύονται. Ο βαθμός δυσκολίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη νοοτροπία, τις προκαταλήψεις του θεραπευόμενου και τις εμπειρίες του όπως το αν έχει κάνει διαλογισμό στο παρελθόν. Σημαντικά όμως εξαρτάται από τη θεραπευτική σχέση, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια που αισθάνεται απέναντι στον θεραπευτή καθώς και την ενημέρωση που έχει λάβει για την κλινική υπνοθεραπεία.

Πώς αισθάνεται κανείς όταν βρίσκεται σε ύπνωση;2021-12-14T14:14:23+02:00

Έχει πλήρη επίγνωση του χώρου, του χρόνου και απόλυτο έλεγχο του εαυτού του. Η χαλάρωση που βιώνει όμως είναι τόσο βαθιά, αισθάνεται τόσο όμορφα μέσα σε αυτή, που ενώ μπορεί να ανοίξει τα μάτια, δε θέλει ο ίδιος να το κάνει. Θα μπορούσε η αίσθηση της βαθιάς χαλάρωσης κατά την ύπνωση να παρομοιαστεί με την βαθιά απορρόφησή μας σε μια ταινία, που ενώ έχουμε επίγνωση ότι είμαστε θεατές, βιώνουμε όσα συμβαίνουν σαν να είμαστε μέρος της υπόθεσης.

Πώς λειτουργεί η υπνοθεραπεία;2021-12-14T14:14:58+02:00

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο. Το δεξί ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για τη φαντασία, τα όνειρα, τη μακρόχρονη μνήμη ενώ το αριστερό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για τη λογική, την κριτική και την αναλυτική σκέψη. Η υπνοθεραπεία χρησιμοποιεί την ύπνωση προκειμένου να παρακάμψει τον συνειδητό νου (αριστερό ημισφαίριο), να αποκτήσει πρόσβαση στο υποσυνείδητο (δεξί ημισφαίριο) και να αξιοποιήσει τις θεραπευτικές τεχνικές.

2021-12-14T14:31:47+02:00
Go to Top